Free Software Pact in Swedish

De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche

The official version of the text:

- in English : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact[modifier]

FREE SOFTWARE PACT <---- Decide what is a good translation of the title

[Protecting and developing a common.]

Skydda och utveckla en tillgång <----- We don't really have a good word for common

[I am a candidate in the 2014 European elections]

Jag kandiderar till Europaparlamentet 2014

[I am aware that]

Jag är med veten om att

Arbete med fri mjukvara hjälper till att ta tillvara på individers frihet samt uppmuntrar till kunskapsutbyte och knyter samman den digitala världen. Det är en möjlighet för folk i allmänhet, för teknologiskt oberoende och konkurrens, i mitt land och i Europa. Fri mjukvara är en tillgång som måste skyddas och utvecklas. Dess existens bygger på rätten för en upphovsman att publicera sin mjukvara tillsammans med källkoden och samtidigt tillåta andra att använda, kopiera, förändra och i sin tur sprida den i urpsrunglig eller förändrad form.

[I therefore undertake to]

Därför tar jag på mig att

Uppmuntra administrativa avdelningar inom offentlig och privat sektor att i första hand välja fri mjukvara och öppna standarder vid inköp och utveckling.

Stödja policier som aktivt talar för fri mjukvara och bestrida sådana som motsätter sig det.

Stå upp för rätten att utveckla och använda fri mjukvara, i synnerhet genom att kräva ändring i befintliga lagtexter som begränsar detta, och att ta strid mot projekt som har sådana begränsningar som följd.

[First name.... Last name....]

Förnamn..... Efternamn......

[List / Party & Constituency] <----------- I don't know the formal terms for this

[Confirmation details] <---- I don't know what that means, so in my translation I interpret it as Contact information.

Kontaktinformation:

Postadress:......

Postnummer:..... Postort:.....

Telefonnummer:.......

E-post:..... Fax:......

Datum:...... Ort:...... Underskrift:.....

[Please send back...]

Vänligen underteckna och skicka via brev eller fax till:

[Once it has...]

Utöver den fysiska blanketten tar vi gärna emot en digitaliserad kopia via e-post till contact@freesoftwarepact.eu.

[This document is...]

Detta dokument härstammar från det europeiska initiativet FreeSoftwarePact.eu och det franska initiativet Candidats.fr av April. För mer information: contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu