Free Software Pact in Polish

De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche

Original version in English :http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf Version française : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf


translation - waiting for proofreaders![modifier]

PAKT WOLNEGO OPROGRAMOWANIA

'Wspólne dobro musi być chronione i rozwijane.'

Jestem kandydatem w wyborach europejskich 2014

Mam świadomość, że

praca nad wolnym oprogramowaniem uczestniczy w rozwoju fundamentalnych wartości i swobód w erze cyfrowej, w dzieleniu się znajomościami i w walce o równy dostęp do nowoczesnych technologii. To także szansa na rozwój i doskonalenie niezależności technologicznej mojego kraju i Europy.

Wolne oprogramowanie to wspólne dobro, które musi być chronione i rozwijane. Daje ono autorowi prawo do rozpowszechniania oprogramowania a użytkownikom pozwala na swobodne korzystanie z niego, kopiowanie, modyfikację oraz rozpowszechnianie w wersji oryginalnej lub zmienionej.

Zobowiązuję się, więc że będę:

wspierał(a) administrację, urzędy państwowe i władze terytorialne w rozwoju i priorytetowym użytkowaniu wolnego oprogramowania i otwartych standardów;

popierał(a) aktywną politykę na korzyść wolnego oprogramowania i sprzeciwiał(a) się każdej dyskryminacji;

bronił(a) prawa autorów i użytkowników wolnego oprogramowania przeciwstawiając się każdemu projektowi ustawy, który ograniczłby ich wolny użytek.


Imię:

Nazwisko:

Lista / partia:

Okręg wyborczy:

Informacje:

Adres:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Numer telefonu :

E-mail:

Faks:

Data:

Miejsce:

Podpis:


Poprosze ...Please send back by postal mail or fax to: [Organization] [Address1] [Address2] – [ZIP Code] [City] [Phone] – [Fax] Once it has been signed, you may also digitize this Pact and send it by e-mail to [e-mail contact address]


Dokument jest...

This document is inspired from European initiative FreeSoftwarePact.eu and French initiative Candidats.fr by April. More information : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu