Free Software Pact in Finnish

De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche

The official version of the text:

- in English : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact[modifier]

Vapaiden ohjelmistojen sopimus Yhteisen omaisuuden suojelemiseksi ja kehittämiseksi.

Olen ehdokkaana vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa

Tiedostan että

Vapailla ohjelmistoilla on tärkeä rooli oleellisten digitaalisten vapauksien säilyttämisessä, tiedon jakamisessa sekä "digitaalisen kuilun" kaventamisessa. Ne luovat myös pohjan reilulle kilpailulle ja parantavat teknologista riippumattomuutta ja kilpailukykyä kotimaassani ja muualla Euroopassa.

Vapaat ohjelmistot ovat yhteistä omaisuutta, jota tulee suojella ja kehittää. Niiden olemassaolo nojaa ohjelman kehittäjän oikeuteen julkaista ohjelmansa yhdessä sen lähdekoodin kanssa sekä hänen oikeuteensa myöntää kaikille muille oikeus käyttää, kopioida, muokata ja jakaa niitä.

Siksi sitoudun

Rohkaisemaan kaikkia ylläpitäjiä, kaikkia julkisia tai paikallisia palveluntarjoajia suosimaan Vapaita ohjelmistoja ja Avoimia standardeja valinnoissaan, ostopäätöksissään ja omassa kehitystyössään;

Tukemaan aktiivisesti Vapaita ohjelmistoja tukevia linjauksia, ja vastustamaan kaikkia niitä syrjiviä linjauksia;

Puolustamaan Vapaiden ohjelmistojen kehittäjien ja käyttäjien oikeuksia eritoten vaatimalla kaikkia näitä oikeuksia heikentäviä lakitekstejä muokattavaksi, ja vastustamalla kaikkia lakiprosesseja, joilla voi olla kyseisiä seurauksia.

Etunimi: ............ Sukunimi: ............. Lista / puolue: ..... Vaalipiiri: .........

Yhteystiedot:

Osoite: ............. Postinumero: ........ Postin toimipaikka: ... Puhelinnumero, josta Teidät voi tavoittaa: ... Sähköpostiosoite: ... Faksi: ................

Päivämäärä: ......... Paikka: ...............

Allekirjoitus:

Lähettäkää tämä sopimus postitse tai faksilla osoitteeseen:

Association April 44/46 rue de l'Ouest, bâtiment 8 75014 Paris France Puhelin: +33 1 78 76 92 80 – Faksi: +33 1 78 76 92 70

Allekirjoitettuanne sopimuksen, voitte myös digitoida sen ja lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen contact@freesoftwarepact.eu

Tämä dokumentti perustuu Eurooppa-aloitteeseen FreeSoftwarePact.eu ja April-yhdistyksen Ranskan aloitteeseen Candidats.fr. Lisätietoja: contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu