Free Software Pact in Danish

De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche

The official version of the text:

- in English : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact[modifier]

PAGT FOR FRI SOFTWARE

For at beskytte og udvikle et fælles gode.

Jeg er kandidat ved EU-parlamentsvalget i 2014.

Jeg er opmærksom på, at[modifier]

  • arbejdet for fri software er afgørende for at bevare vores grundlæggende frihed, dele viden og overvinde den digitale kløft. Arbejdet for fri software giver almindelige mennesker flere muligheder for at arbejde konkurrencedygtigt og uafhængigt med digital teknologi, i mit hjemland såvel som i resten af Europa;
  • fri software er et fælles gode, der skal beskyttes og videreudvikles. Dets eksistens afhænger af ophavsmandens ret til at offentliggøre et program sammen med dets kildekode og samtidig overdrage dets brugere retten til at bruge, undersøge, ændre og videregive det med eller uden ændringer.

Jeg lover derfor at[modifier]

  • opfordre alle myndigheder og alle landsdækkende såvel som lokale forvaltninger til at foretrække fri software og åbne standarder, hver gang de udvælger, indkøber og selv udvikler software-systemer;
  • støtte politiske initiativer til fordel for fri software og gå imod enhver diskrimation imod det;
  • forsvare retten til at udvikle og bruge fri software, især ved at kræve ændringer i enhver lovgivning, der i dag svækker denne ret, og ved at gå imod ethvert lovforslag eller andet juridisk initiativ, der kunne føre til en sådan svækkelse.

Fornavn:

Efternavn:

Liste / parti:

Valgkreds:

Kontakt til bekræftelse af underskriften:

Addresse:

Postnummer:

By:

Telefonnummer, hvor du kan kontaktes:

E-mail:

Fax:

Dato:

Sted:

Underskrift:

Send venligst underskriften pr. post eller fax til:


Association April 44/46 rue de l'Ouest, bâtiment 8 75014 Paris France Phone: +33 1 78 76 92 80 – Fax : +33 1 78 76 92 70

Når du har underskrevet dokumentet, kan du også indscanne det og sende det pr. email til contact@freesoftwarepact.eu.