Différences entre versions de « Free Software Pact in Swedish »

De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(Swedish translation)
(ajout d'une catégorie)
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 8 : Ligne 8 :
 
== translation of the text of the Free Software Pact ==
 
== translation of the text of the Free Software Pact ==
  
Start the translation here!
+
FREE SOFTWARE PACT '''<---- Decide what is a good translation of the title'''
  
FREE SOFTWARE PACT <---- Decide what is a good translation of the title
+
''[Protecting and developing a common.]''
  
Protecting and developing a common.
+
Skydda och utveckla en tillgång '''<----- We don't really have a good word for common'''
Skydda och utveckla en tillgång <----- We don't really have a good word for common
+
 
 +
''[I am a candidate in the 2014 European elections]''
  
I am a candidate in the 2014 European elections
 
 
Jag kandiderar till Europaparlamentet 2014
 
Jag kandiderar till Europaparlamentet 2014
  
I am aware that
+
''[I am aware that]''
 +
 
 
Jag är med veten om att
 
Jag är med veten om att
  
 
Arbete med fri mjukvara hjälper till att ta tillvara på individers frihet samt uppmuntrar till kunskapsutbyte och knyter samman den digitala världen. Det är en möjlighet för folk i allmänhet, för teknologiskt oberoende och konkurrens, i mitt land och i Europa. Fri mjukvara är en tillgång som måste skyddas och utvecklas. Dess existens bygger på rätten för en upphovsman att publicera sin mjukvara tillsammans med källkoden och samtidigt tillåta andra att använda, kopiera, förändra och i sin tur sprida den i urpsrunglig eller förändrad form.
 
Arbete med fri mjukvara hjälper till att ta tillvara på individers frihet samt uppmuntrar till kunskapsutbyte och knyter samman den digitala världen. Det är en möjlighet för folk i allmänhet, för teknologiskt oberoende och konkurrens, i mitt land och i Europa. Fri mjukvara är en tillgång som måste skyddas och utvecklas. Dess existens bygger på rätten för en upphovsman att publicera sin mjukvara tillsammans med källkoden och samtidigt tillåta andra att använda, kopiera, förändra och i sin tur sprida den i urpsrunglig eller förändrad form.
  
I therefore undertake to
+
''[I therefore undertake to]''
 +
 
 
Därför tar jag på mig att
 
Därför tar jag på mig att
  
Ligne 32 : Ligne 34 :
 
Stå upp för rätten att utveckla och använda fri mjukvara, i synnerhet genom att kräva ändring i befintliga lagtexter som begränsar detta, och att ta strid mot projekt som har sådana begränsningar som följd.
 
Stå upp för rätten att utveckla och använda fri mjukvara, i synnerhet genom att kräva ändring i befintliga lagtexter som begränsar detta, och att ta strid mot projekt som har sådana begränsningar som följd.
  
First name.... Last name....
+
''[First name.... Last name....]''
 +
 
 
Förnamn..... Efternamn......
 
Förnamn..... Efternamn......
  
List / Party & Constituency <----------- I don't know the formal terms for this
+
''[List / Party & Constituency]'' <----------- '''I don't know the formal terms for this'''
 +
 
 +
''[Confirmation details]'' <---- '''I don't know what that means, so in my translation I interpret it as Contact information.'''
  
Confirmation details <---- I don't know what that means, so in my translation I interpret it as Contact information.
 
 
Kontaktinformation:
 
Kontaktinformation:
 +
 
Postadress:......
 
Postadress:......
 +
 
Postnummer:..... Postort:.....
 
Postnummer:..... Postort:.....
 +
 
Telefonnummer:.......
 
Telefonnummer:.......
 +
 
E-post:..... Fax:......
 
E-post:..... Fax:......
 +
 
Datum:...... Ort:...... Underskrift:.....
 
Datum:...... Ort:...... Underskrift:.....
  
Please send back...
+
''[Please send back...]''
 +
 
 
Vänligen underteckna och skicka via brev eller fax till:
 
Vänligen underteckna och skicka via brev eller fax till:
  
Once it has...
+
''[Once it has...]''
 +
 
 
Utöver den fysiska blanketten tar vi gärna emot en digitaliserad kopia via e-post till contact@freesoftwarepact.eu.
 
Utöver den fysiska blanketten tar vi gärna emot en digitaliserad kopia via e-post till contact@freesoftwarepact.eu.
  
This document is...
+
''[This document is...]''
 +
 
 
Detta dokument härstammar från det europeiska initiativet FreeSoftwarePact.eu och det franska initiativet Candidats.fr av April. För mer information: contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu
 
Detta dokument härstammar från det europeiska initiativet FreeSoftwarePact.eu och det franska initiativet Candidats.fr av April. För mer information: contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu
 +
 +
 +
[[Catégorie:Free Software Pact]]

Version actuelle datée du 16 juin 2014 à 17:57

The official version of the text:

- in English : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact[modifier]

FREE SOFTWARE PACT <---- Decide what is a good translation of the title

[Protecting and developing a common.]

Skydda och utveckla en tillgång <----- We don't really have a good word for common

[I am a candidate in the 2014 European elections]

Jag kandiderar till Europaparlamentet 2014

[I am aware that]

Jag är med veten om att

Arbete med fri mjukvara hjälper till att ta tillvara på individers frihet samt uppmuntrar till kunskapsutbyte och knyter samman den digitala världen. Det är en möjlighet för folk i allmänhet, för teknologiskt oberoende och konkurrens, i mitt land och i Europa. Fri mjukvara är en tillgång som måste skyddas och utvecklas. Dess existens bygger på rätten för en upphovsman att publicera sin mjukvara tillsammans med källkoden och samtidigt tillåta andra att använda, kopiera, förändra och i sin tur sprida den i urpsrunglig eller förändrad form.

[I therefore undertake to]

Därför tar jag på mig att

Uppmuntra administrativa avdelningar inom offentlig och privat sektor att i första hand välja fri mjukvara och öppna standarder vid inköp och utveckling.

Stödja policier som aktivt talar för fri mjukvara och bestrida sådana som motsätter sig det.

Stå upp för rätten att utveckla och använda fri mjukvara, i synnerhet genom att kräva ändring i befintliga lagtexter som begränsar detta, och att ta strid mot projekt som har sådana begränsningar som följd.

[First name.... Last name....]

Förnamn..... Efternamn......

[List / Party & Constituency] <----------- I don't know the formal terms for this

[Confirmation details] <---- I don't know what that means, so in my translation I interpret it as Contact information.

Kontaktinformation:

Postadress:......

Postnummer:..... Postort:.....

Telefonnummer:.......

E-post:..... Fax:......

Datum:...... Ort:...... Underskrift:.....

[Please send back...]

Vänligen underteckna och skicka via brev eller fax till:

[Once it has...]

Utöver den fysiska blanketten tar vi gärna emot en digitaliserad kopia via e-post till contact@freesoftwarepact.eu.

[This document is...]

Detta dokument härstammar från det europeiska initiativet FreeSoftwarePact.eu och det franska initiativet Candidats.fr av April. För mer information: contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu