Free Software Pact in Slovenian

De April MediaWiki
Révision datée du 16 juin 2014 à 16:57 par Lallorge (discussion | contributions) (ajout d'une catégorie)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

The official version of the text:

- in English : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact[modifier]

ZAVEZA K SPOŠTOVANJU PROSTE PROGRAMSKE OPREME za zaščito in razvoj skupnega dobra

Sem kandidat za poslanca iz Republike Slovenije na volitvah v Evropski parlament spomladi 2014.

Zavedam se,

- da prosta programska opreme vidno prispeva k ohranitvi temeljnih svoboščin v današnji "digitalni dobi", zmanjševanju "digitalnega prepada"

in širjenju znanja nasploh

- da predstavlja eno od najboljših možnosti vzpostavitve tehnološke neodvisnosti in konkurenčnosti, tako za mojo državo kot Evropo na širše,
- da je prosto programje kolektivna last vseh ljudi in da mora biti kot tako tudi ustrezno zaščiteno ter deležno razvoja.

Uspeh prostega programja temelji na pravici avtorja, da objavi svoj program skupaj z izvorno kodo, in da dalje podeli celotni javnosti pravico uporabe, kopiranja, predelave in distribucije tega programa v njegovi izvirni ali spremenjeni obliki.

Posledično se zavezujem, da bom:

- aktivno vzpodbujal vse vlade ter vse organe državne uprave in lokalne samouprave oz. nosilce javnih pooblastil k izbiri prostega programja in odprtih standardov za izmenjavo datotek, ko bodo izbirali, kupovali oz. razvijali programske rešitve zase;
- podprl vse aktivne politike uporabe prostega programja, ter nasprotoval vsem poskusom diskriminacije zoper prosto programje;
- podpiral pravice avtorjev in uporabnikov prostega programja, zlasti tako, da bom zahteval spremembe vsakega pravnega dokumenta, ki bi predlagal posege v te pravice, oz. če to ne bo mogoče, nasprotoval sprejemu takšnega dokumenta.