Free Software Pact in Slovenian

De April MediaWiki
Révision datée du 19 mars 2014 à 22:01 par Hook (discussion | contributions) (Slovenian translation added (needs proof-reding))
Aller à la navigationAller à la recherche
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

The official version of the text:

- in English : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact

  • ZAVEZA K SPOŠTOVANJU PROSTE PROGRAMSKE OPREME*
  • za zaščito in razvoj gmajne*.

Sem kandidat za poslanca iz Republike Slovenije na volitvah v Evropski parlament spomladi 2014.

Zavedam se,

- da prosta programska opreme vidno prispeva k ohranitvi temeljnih svoboščin v današnji "digitalni dobi", zmanjševanju "digitalnega prepada"

in širjenju znanja nasploh

- da predstavlja eno od najboljših možnosti vzpostavitve tehnološke neodvisnosti in konkurenčnosti, tako za mojo državo kot Evropo na širše,
- da je prosto programje kolektivna last vseh ljudi in da mora biti kot tako tudi ustrezno zaščiteno ter deležno razvoja.

Uspeh prostega programja temelji na pravici avtorja, da objavi svoj program skupaj z izvorno kodo, in da dalje podeli celotni javnosti pravico uporabe, kopiranja, predelave in distribucije tega programa v njegovi izvirni ali spremenjeni obliki.

Posledično se zavezujem, da bom:

- aktivno vzpodbujal vse vlade ter vse organe državne uprave in lokalne samouprave oz. nosilce javnih pooblastil k izbiri prostega programja in odprtih standardov za izmenjavo datotek, ko bodo izbirali, kupovali oz. razvijali programske rešitve zase;
- podprl vse aktivne politike uporabe prostega programja, ter nasprotoval vsem poskusom diskriminacije zoper prosto programje;
- podpiral pravice avtorjev in uporabnikov prostega programja, zlasti tako, da bom zahteval spremembe vsakega pravnega dokumenta, ki bi predlagal posege v te pravice, oz. če to ne bo mogoče, nasprotoval sprejemu takšnega dokumenta.