Free Software Pact in Dutch

De April MediaWiki
Révision datée du 23 février 2014 à 22:08 par Flx (discussion | contributions) (dutch translation (nl/be))
Aller à la navigationAller à la recherche

The official version of the text:

- in English : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact

HET VRIJE SOFTWARE PACT

Het beschermen en ontwikkelen van een gemeenschappelijk goed.

Ik ben kandidaat(ate) voor de [regionale of] Europese verkiezingen 2014

Ik ben mij ervan bewust

dat de inzet voor Vrije Software bijdraagt aan het behouden van de fundamentele vrijheden in dit digitale tijdperk, tot het delen van kennis en tot de strijd tegen de “digitale kloof”. Het betekent ook een unieke gelegenheid voor het publiek, voor onze technologische onafhankelijkheid en ons concurrentievermogen, voor mijn land en Europa.

Vrije Software is een gemeenschappelijk goed, dat beschermd en ontwikkeld dient te worden. Het bestaan ervan berust op het recht van de auteur om zijn software samen met de broncode openbaar te maken en om iedereen toe te staan die software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen en opnieuw te verspreiden, zowel in oorspronkelijke als gewijzigde vorm.

Ik ben daarom bereid om

instellingen, instanties, (semi-)overheden en diensten aan te sporen Vrije Software en open standaarden de voorkeur te geven bij keuze, aanschaf en ontwikkeling;

bestaand beleid ter bevordering van Vrije Software te ondersteunen en elke vorm van discriminatie tegen Vrije Software te bestrijden;

de rechten van auteurs en gebruikers van Vrije Software te verdedigen, in het bijzonder door mij in te zetten voor wijziging van alle bestaande juridische bepalingen die ze in gevaar kunnen brengen en door me tegen elk project of voorstel te verzetten dat ze zou beperken.


Voornaam: Achternaam: Lijst / partij: Kiesdistrict:

Personalia: Adres: Postcode: Stad: Telefoonnummer: E-mail: Fax: Datum: Plaats: Handtekening:


Te versturen naar: [address]

Beschikt U over een scanner, dan kunt U het ondertekende pact ook inscannen en e-mailen naar [email address].


Dit document maakt deel uit van het Europeese initiatief FreeSoftwarePact.eu en het Franse initiatief Candidats.fr van April. Meer informatie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu