Free Software Pact in Dutch : Différence entre versions

De April MediaWiki
(version 2010 de lepacte.be/hetpact.be)
Ligne 49 : Ligne 49 :
 
Dit document maakt deel uit van het Europeese initiatief FreeSoftwarePact.eu en het Franse initiatief Candidats.fr van April.
 
Dit document maakt deel uit van het Europeese initiatief FreeSoftwarePact.eu en het Franse initiatief Candidats.fr van April.
 
Meer informatie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu
 
Meer informatie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu
 +
 +
----
 +
=Text that was used in Belgium, during the 2010 elections =
 +
(in http://hetpact.be)
 +
 +
Een gemeenschappelijk goed beschermen en ontwikkelen
 +
 +
Ik stel mij verkiesbaar in de federale verkiezingen van 2010
 +
 +
Ik ben mij er van bewust dat
 +
 +
Het werk van de Vrije Software-gemeenschap een rol speelt in het vrijwaren
 +
van fundamentele vrijheden in dit digitale tijdperk, in het delen van kennis en
 +
in het verlagen van de drempel voor deelname aan de informatiemaatschappij.
 +
 +
Het schept ook mogelijkheden voor het algemene publiek en voor onze
 +
technologische onafhankelijkheid en concurrentiekracht, zowel in België, zijn
 +
gewesten en gemeenschappen, als in Europa.
 +
 +
Vrije Software een gemeenschappelijk goed is dat beschermd en ontwikkeld
 +
dient te worden. Het bestaan ervan berust op het recht van een auteur om
 +
diens software samen met de broncode openbaar te maken, en om iedereen het
 +
recht toe te kennen die software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen en te
 +
verspreiden, in de oorspronkelijke of een gewijzigde vorm.
 +
 +
Het algemene gebruik van open standaarden toegang tot en uitwisseling van
 +
informatie voor iedereen op een duurzame manier mogelijk maakt.
 +
 +
Daarom zal ik mij inzetten om
 +
 +
Met institutionele middelen verenigingen en de publieke instellingen en
 +
overheden aan te moedigen om de voorkeur te geven aan Vrije Software en
 +
open standaarden bij hun keuzes, aankopen of eigen ontwikkeling.
 +
 +
Actieve initiatieven in het voordeel van Vrije Software te ondersteunen, en in te
 +
gaan tegen elke discriminatie ervan.
 +
 +
Op te komen voor de rechten van de auteurs en gebruikers van Vrije Software,
 +
in het bijzonder door de aanpassing te eisen van elke wettekst die deze rechten
 +
aantast, en mij te verzetten tegen elk wetgevend initiatief dat tot zulke
 +
aantasting zou leiden.
 +
 +
Naam :
 +
 +
Voornaam :
 +
 +
Partij :
 +
 +
Adres :
 +
Postcode :
 +
 +
Gemeente :
 +
 +
E-Mail :
 +
 +
Tel :
 +
 +
Getekend te :
 +
 +
Op :
 +
 +
Handtekening :
 +
 +
Terug te sturen per post, fax of (ingescand) per e-mail naar :
 +
 +
email : ikteken@hetpact.be
 +
 +
Contact :
 +
promoten en verdedigen info@hetpact.be
 +
 +
Document van het belgisch initiatief Candidats.be van April

Version du 26 février 2014 à 12:28

The official version of the text:

- in English : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact (needs proofreading)

HET VRIJE SOFTWARE PACT

Het beschermen en ontwikkelen van een gemeenschappelijk goed.

Ik ben kandidaat(ate) voor de [regionale of] Europese verkiezingen 2014

Ik ben mij ervan bewust

dat de inzet voor Vrije Software bijdraagt aan het behouden van de fundamentele vrijheden in dit digitale tijdperk, tot het delen van kennis en tot de strijd tegen de “digitale kloof”. Het betekent ook een unieke gelegenheid voor het publiek, voor onze technologische onafhankelijkheid en ons concurrentievermogen, voor mijn land en Europa.

Vrije Software is een gemeenschappelijk goed, dat beschermd en ontwikkeld dient te worden. Het bestaan ervan berust op het recht van de auteur om zijn software samen met de broncode openbaar te maken en om iedereen toe te staan die software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen en opnieuw te verspreiden, zowel in oorspronkelijke als gewijzigde vorm.

Ik ben daarom bereid om

instellingen, instanties, (semi-)overheden en diensten aan te sporen Vrije Software en open standaarden de voorkeur te geven bij keuze, aanschaf en ontwikkeling;

bestaand beleid ter bevordering van Vrije Software te ondersteunen en elke vorm van discriminatie tegen Vrije Software te bestrijden;

de rechten van auteurs en gebruikers van Vrije Software te verdedigen, in het bijzonder door mij in te zetten voor wijziging van alle bestaande juridische bepalingen die ze in gevaar kunnen brengen en door me tegen elk project of voorstel te verzetten dat ze zou beperken.


Voornaam: Achternaam: Lijst / partij: Kiesdistrict:

Personalia: Adres: Postcode: Stad: Telefoonnummer: E-mail: Fax: Datum: Plaats: Handtekening:


Te versturen naar: [address]

Beschikt U over een scanner, dan kunt U het ondertekende pact ook inscannen en e-mailen naar [email address].


Dit document maakt deel uit van het Europeese initiatief FreeSoftwarePact.eu en het Franse initiatief Candidats.fr van April. Meer informatie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu


Text that was used in Belgium, during the 2010 elections

(in http://hetpact.be)

Een gemeenschappelijk goed beschermen en ontwikkelen

Ik stel mij verkiesbaar in de federale verkiezingen van 2010

Ik ben mij er van bewust dat

Het werk van de Vrije Software-gemeenschap een rol speelt in het vrijwaren van fundamentele vrijheden in dit digitale tijdperk, in het delen van kennis en in het verlagen van de drempel voor deelname aan de informatiemaatschappij.

Het schept ook mogelijkheden voor het algemene publiek en voor onze technologische onafhankelijkheid en concurrentiekracht, zowel in België, zijn gewesten en gemeenschappen, als in Europa.

Vrije Software een gemeenschappelijk goed is dat beschermd en ontwikkeld dient te worden. Het bestaan ervan berust op het recht van een auteur om diens software samen met de broncode openbaar te maken, en om iedereen het recht toe te kennen die software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen en te verspreiden, in de oorspronkelijke of een gewijzigde vorm.

Het algemene gebruik van open standaarden toegang tot en uitwisseling van informatie voor iedereen op een duurzame manier mogelijk maakt.

Daarom zal ik mij inzetten om

Met institutionele middelen verenigingen en de publieke instellingen en overheden aan te moedigen om de voorkeur te geven aan Vrije Software en open standaarden bij hun keuzes, aankopen of eigen ontwikkeling.

Actieve initiatieven in het voordeel van Vrije Software te ondersteunen, en in te gaan tegen elke discriminatie ervan.

Op te komen voor de rechten van de auteurs en gebruikers van Vrije Software, in het bijzonder door de aanpassing te eisen van elke wettekst die deze rechten aantast, en mij te verzetten tegen elk wetgevend initiatief dat tot zulke aantasting zou leiden.

Naam :

Voornaam :

Partij :

Adres : Postcode :

Gemeente :

E-Mail :

Tel :

Getekend te :

Op :

Handtekening :

Terug te sturen per post, fax of (ingescand) per e-mail naar :

email : ikteken@hetpact.be

Contact : promoten en verdedigen info@hetpact.be

Document van het belgisch initiatief Candidats.be van April