Différences entre versions de « Free Software Pact in Dutch »

De April MediaWiki
Aller à la navigationAller à la recherche
(ajout d'une catégorie)
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 49 : Ligne 49 :
  
 
----
 
----
Dit document maakt deel uit van het Europeese initiatief FreeSoftwarePact.eu en het Franse initiatief Candidats.fr van April.
+
Dit document maakt deel uit van het Europese initiatief FreeSoftwarePact.eu en het Franse initiatief Candidats.fr van April.
 
Meer informatie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu
 
Meer informatie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu
  
Ligne 123 : Ligne 123 :
  
 
Document van het belgisch initiatief Candidats.be van April
 
Document van het belgisch initiatief Candidats.be van April
 +
 +
 +
[[Catégorie:Free Software Pact]]

Version actuelle datée du 16 juin 2014 à 17:54

The official version of the text:

- in English : http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_EN.pdf

- in French http://www.freesoftwarepact.eu/public/Free-Software-Pact-2014_FR.pdf

translation of the text of the Free Software Pact (needs proofreading)[modifier]

HET VRIJE SOFTWARE PACT

Een gemeenschappelijk goed beschermen en ontwikkelen.

Ik ben kandidaat/kandidate voor de Europese (of regionale) verkiezingen van 2014.

Ik ben mij ervan bewust

dat het werk van de Vrije Software gemeenschap een rol speelt in het vrijwaren van fundamentele vrijheden in het digitale tijdperk, in het delen van kennis en in het verlagen van de drempel voor deelname aan de informatiemaatschappij.

Het schept ook mogelijkheden voor het algemene publiek en voor onze technologische onafhankelijkheid en ons concurrentievermogen, zowel in mijn land als in Europa.

Vrije Software is een gemeenschappelijk goed dat beschermd en ontwikkeld dient te worden. Het bestaan ervan berust op het recht van de auteur om diens software samen met de broncode openbaar te maken, en om iedereen het recht te geven om die software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen en opnieuw te verspreiden; zowel in de oorspronkelijke als in een gewijzigde vorm.

Daarom zal ik mij inzetten om

instellingen, instanties, (semi-)overheden en diensten aan te sporen om de voorkeur te geven aan Vrije Software en open standaarden bij hun keuzes, aankopen of eigen ontwikkeling.

Actieve initiatieven in het voordeel van Vrije Software te ondersteunen, en in te gaan tegen elke discriminatie ervan.

Op te komen voor de rechten van de auteurs en gebruikers van Vrije Software; in het bijzonder door de aanpassing te eisen van elke wettekst die deze rechten aantast, en me te verzetten tegen elk wetgevend initiatief dat tot zulke aantasting zou leiden.


Voornaam: Achternaam: Lijst / partij: Kiesdistrict:

Personalia: Adres: Postcode: Stad: Telefoonnummer: E-mail: Fax: Datum: Plaats: Handtekening:


Te versturen naar: [address]

Beschikt U over een scanner, dan kunt U het ondertekende pact ook inscannen en e-mailen naar [email address].


Dit document maakt deel uit van het Europese initiatief FreeSoftwarePact.eu en het Franse initiatief Candidats.fr van April. Meer informatie : contact@april.org / contact@freesoftwarepact.eu


Text that was used in Belgium, during the 2010 elections[modifier]

(in http://hetpact.be)

Een gemeenschappelijk goed beschermen en ontwikkelen

Ik stel mij verkiesbaar in de federale verkiezingen van 2010

Ik ben mij er van bewust dat

Het werk van de Vrije Software-gemeenschap een rol speelt in het vrijwaren van fundamentele vrijheden in dit digitale tijdperk, in het delen van kennis en in het verlagen van de drempel voor deelname aan de informatiemaatschappij.

Het schept ook mogelijkheden voor het algemene publiek en voor onze technologische onafhankelijkheid en concurrentiekracht, zowel in België, zijn gewesten en gemeenschappen, als in Europa.

Vrije Software een gemeenschappelijk goed is dat beschermd en ontwikkeld dient te worden. Het bestaan ervan berust op het recht van een auteur om diens software samen met de broncode openbaar te maken, en om iedereen het recht toe te kennen die software te gebruiken, te kopiëren, aan te passen en te verspreiden, in de oorspronkelijke of een gewijzigde vorm.

Het algemene gebruik van open standaarden toegang tot en uitwisseling van informatie voor iedereen op een duurzame manier mogelijk maakt.

Daarom zal ik mij inzetten om

Met institutionele middelen verenigingen en de publieke instellingen en overheden aan te moedigen om de voorkeur te geven aan Vrije Software en open standaarden bij hun keuzes, aankopen of eigen ontwikkeling.

Actieve initiatieven in het voordeel van Vrije Software te ondersteunen, en in te gaan tegen elke discriminatie ervan.

Op te komen voor de rechten van de auteurs en gebruikers van Vrije Software, in het bijzonder door de aanpassing te eisen van elke wettekst die deze rechten aantast, en mij te verzetten tegen elk wetgevend initiatief dat tot zulke aantasting zou leiden.

Naam :

Voornaam :

Partij :

Adres : Postcode :

Gemeente :

E-Mail :

Tel :

Getekend te :

Op :

Handtekening :

Terug te sturen per post, fax of (ingescand) per e-mail naar :

email : ikteken@hetpact.be

Contact : promoten en verdedigen info@hetpact.be

Document van het belgisch initiatief Candidats.be van April